Category

Bharatpur Hospital Bharatpur, Chitwan, Nepal

Address: Bharatpur,Chitwan , Narayani, Nepal
Contact no.: + 977 56 524090 / 520111 / 524300
Contact Person: Bharatpur Hospital Bharatpur, Chitwan, Nepal
Email: info@bharatpurhospital.gov.np
Website: bharatpurhospital.gov.np
Services:

 अस्पतालको आकमिस्क सेवा अत्याधुनिक र सेवा सुविधा सम्पन्न हुनुपर्दछ । अस्पताल प्रतिको पहिलो रिफ्लेक्सन नै आकस्मिक कक्षमा रहने हुदा यो सेवालाई वढि प्रभावकारी वनाउनु अस्पतालको मुल उदेश्य हो ।

Inquiry
Graphic ADD:


Video ADD:
Google Map :

Related Categorie(s) :

District Hospital

kathmandu Nepal Email:info@databanknepal.com

Power ByWebbank Nepal

widgets