Category

Terms and Condition

नियमहरुः
१. आफ्नो कुनै पनि संघ–संस्था, बैंक, फाइनान्स, सहकारी, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरु, साधारण पसलहरु सबैले अनिवार्य रुपमा एक बर्ष पुगेपछि आफ्नो नाम डाटाबैक इन्टरनेशनल प्रा. लि. मा . नविकरण  गर्नुपर्नेछ ।

2 उद्योग या कम्पनी प्रा.लि. तथा निर्माण सेवा, बैंक, फाइनान्स, सहकारीहरु, स्कुल, कलेज, हस्पिटल प्रा.ली र मेडिकल कलेजलाई बार्षिक रुपमा शुल्क रु १०००।– लाग्नेछ ।
४. सप्लायर्स, सामान्य पसल, खुद्रा पसल, फेन्सी, कस्मेटीक पसल, डेरी, जुत्ता पसल, भाडा पसल, सुन–चादी व्यवसायी, टेलर्सलाई,  रु १000लाग्नेछ ।
५. आफ्नो डाटा राखिएको पेजमा आफू विज्ञापन दिन इच्छुक भएमा डाटाबैक इन्टरनेशनल प्रा. लि. सँग सम्झौता गरि विज्ञापन दिन सक्नुहुनेछ ।
६. यसरी आफ्नो पेजमा विज्ञापन राख्दा कम्तिमा मासिक रु ३०००।– देखी रु २५०००।– सम्म बिज्ञापनको साइज हेरी शुल्क निर्धारण गरिनेछ ।
७. विज्ञापनको रकम ग्राहकले अलग्गै भुक्तानि गर्नुपर्नेछ अर्थात् बार्षिक नामसँग जोडिने छैन ।
८. विज्ञापन डिजाइन भइ वेभसाइटमा डिस्प्ले हुन थालेपछि अनिवार्य रुपमा भुुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
९. एउटै ग्राहकको दुई वा दुई भन्दा बढी कम्पनी भएको खण्डमा बार्षिक रुपमा हुन आउने रकमको २० प्रतिशत छुट गरि उक्त रकम सोही कम्पनीलाइ नै फिर्ता गरिनेछ ।

kathmandu Nepal Email:info@databanknepal.com

Power ByWebbank Nepal

widgets